Ubezpieczenia szkolne i NNW

Dzięki ubezpieczeniom szkolnym będziesz spać spokojnie, podczas gdy Twoje dzieci będą się uczyć, bawić, rozwijać pasje i zdobywać świat. Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego warto zdecydować się na ten typ polisy, aby zapewnić swoim pociechom finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną dzieci i młodzież do 26. roku życia. Jest to polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, która zabezpiecza na wypadek uszkodzenia ciała lub zgonu osoby ubezpieczonej. Podlegają jej dzieci w żłobkach i przedszkolach, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, sportowych i opiekuńczo-wychowawczych, studenci oraz doktoranci.

 

Zakres ubezpieczenia:

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie szkolne?

Ten rodzaj polisy zabezpiecza osobę ubezpieczoną również wtedy, gdy nie znajduje się ona na terenie szkoły lub uczelni (w dni wolne od zajęć). W sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, pieniądze z ubezpieczenia pokrywają koszty leczenia, rehabilitacji, wypożyczenia środków pomocniczych (wózek inwalidzki, kule itp.), a nawet zakup protezy.

Istotne jest to, że z tej formy ubezpieczenia może skorzystać młodzież oraz dzieci, które zajmują się wyczynowym uprawianiem sportu. Podczas zajęć sportowych często dochodzi do wypadków, które mają mniejszy lub większy wpływ na zdrowie. Jednak niezależnie od tego co się stanie, można skorzystać z pierwszej wizyty po wypadku w prywatnym gabinecie lekarskim, który zapewni osobie ubezpieczonej jak najlepszą opiekę. Możliwość skorzystania po zdarzeniu z wizyty u specjalisty jest w momencie, gdy jest ograniczony dostęp do opieki przez NFZ.